H2 2023: Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za druhé pololetí roku 2023  

O Regional Research Forum 

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, iO Partners, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů. 

Brno

  • V druhé polovině roku 2023 byla dokončena jedna kancelářská budova
  • Poptávku po kancelářích v Brně táhly renegociace a technologické firmy
  • Neobsazenost meziročně klesla na 12,8 %
  • Nejvyšší dosahované nájemné zůstalo stabilní na úrovni 16,0016,50 eur / m² / měsíc

Nabídka kancelářských prostor v Brně 

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci druhého pololetí roku 2023 celkem 689 600 m². Budovy třídy A představovaly 73 % celkové plochy, zbylých 27 % tvořily kanceláře třídy B. 

Ve druhém pololetí roku 2023 byl dokončen jeden kancelářský projekt, kompletní rekonstrukce budovy Hrad (1 500 m2) v projektu Nová Zbrojovka. Za celý rok přibylo na brněnský kancelářský trh celkem 26 100 m2 nových ploch.

Během 2. pololetí roku 2023 nebyla zahájena výstavba žádného nového kancelářského projektu.

Aktuálně je ve výstavbě pět projektů s celkovou moderní kancelářskou plochou 55 200 m2, z nichž největší jsou:

  • Ponávka A4 (16 800 m2
  • Nová Zbrojovka – D4 (12 000 m2)
  • Titanium X (10 900 m2)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 19 500 m2 mělo být dokončeno v roce 2024.

Největší realizované transakce v Brně 

Největší transakcí druhé poloviny roku 2023 byla renegociace (přejednání smlouvy) výrobní společnosti Honeywell v budově Honeywell Office Campus (14 000 m2), následovaná renegociací technologické společnosti Oracle Czech v budově Dorn (7 600 m2). Třetí největší transakcí byl předpronájem nezveřejněného nájemce ze sektoru farmacie v budově Dornych (6 200 m2).

Největší podíl na celkovém objemu poptávky ve 2. pololetí měly technologické a farmaceutické společnosti. Více než polovinu objemu celkové realizované poptávky v Brně představovaly renegociace.

Neobsazenost kanceláří v Brně

Na konci 2. pololetí 2023 bylo v Brně celkem 80 300 m2 volných moderních kancelářských ploch. Míra neobsazenosti klesla na úroveň 12,8 %, což je pokles o 59 bazických bodů ve srovnání s koncem roku 2022.  

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné v Brně zůstalo ve druhé polovině roku 2023 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 16,00–16,50 eur za m2 za měsíc.

Lukáš Netolický, vedoucí regionálního zastoupení Cushman and Wakefield se sídlem v Brně, uvádí:

„Rok 2023 přinesl na brněnský kancelářský trh výrazné zvýšení aktivity co do uzavřených nájemních transakcí: jedná se o nejvyšší aktivitu na trhu za dobu sledování RRF. Klíčovým ukazatelem byl zejména velký počet renegociací i expanzí největších nájemců na trhu, sekundárně pak zvýšený zájem z řad především lokálních firem o již hotové kanceláře opuštěné jinými nájemci během redukcí prostor.“

Ostrava

  • Ve druhém pololetí byly dokončeny dvě kancelářské budovy
  • Neobsazenost ostravských kanceláří vzrostla na 17,1 % 
  • Nejvyšší dosahované nájemné zůstalo stabilní 

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci druhého pololetí roku 2023 celkem 239 300 m2. Většina kancelářských budov (70 %) byla postavena nebo zrekonstruována před více než deseti lety.

Během 2. pololetí 2023 byly na trh dodány dvě kancelářské budovy. V centru města dokončil developer Contera novou administrativní budovu Organica (19 800 m2), v době dokončení byla budova téměř plně obsazena. Po kompletní rekonstrukci byla také dokončena budova LT Cube2 v Ostravě Porubě s celkovou kancelářskou plochou 2 600 m2. V plánované výstavbě je v tuto chvíli připraven jeden polyfunkční projekt s celkovou výměrou 2 500 m2 kancelářské plochy.

Největší realizované transakce v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí roku 2023 evidováno 41 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti v meziročním srovnání vzrostla o 10,1 procentního bodu na úroveň 17,1 %. 

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné v Ostravě v druhém pololetí 2023 setrvalo na úrovni 14,00–14,50 eur za m2 za měsíc.