H1 2023: Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za první pololetí roku 2023

Brno

 • V první polovině roku bylo v Brně dodáno na trh 24 600 m² kancelářských ploch
 • Největší poptávku měla společnost ze sektoru spotřebního zboží
 • Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně vzrostla na 14,6 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo stabilní na úrovni 16,00 – 16,50 eur / m² / měsíc

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na začátku prvního pololetí roku 2023 celkem 691 600 m². Budovy třídy A představovaly celkem 73 % celkové plochy, zbylých 27 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí roku 2023 byly dokončeny dvě kancelářské budovy:

 • Centrum Šumavská II (13 000 m²) – nadstavba již existující budovy Centrum Šumavská
 • Šumavská tower (11 600 m²)

V prvním pololetí roku 2023 započaly výstavbu dvě kancelářské budovy:

 • Titanium X (10 900 m²)
 • Vlněna Office Park K (6 900 m²)

Aktuálně je ve výstavbě pět projektů s celkovou moderní kancelářskou plochou 53 500 m², z nichž největší jsou:

 • A4 Ponávka (25 300 m²)
 • Titanium X (10 900 m²)
 • Vlněna Office Park I (8 800 m²)
 • Vlněna Office Park K (6 900 m²)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě je pouze jedna s dokončením v roce 2023 Nová Zbrojovka – D1 (1 500 m²). Na rok 2024 je naplánováno dokončení přibližně 19 800 m².

Největší realizované transakce v Brně

Největší transakcí první poloviny roku 2023 byla renegociace s expanzí společnosti s prodejem kosmetiky on-line Notino v Brno Business Parku (21 800 m²), následována renegociací společností z technologického sektoru Avast v budově Vlněna office Park (6 100 m²). Třetí největší transakcí v první polovině roku 2023 byl nový nájem společnosti z IT sektoru CGI IT Czech Republic v budově Brno Business Park (1 300 m²).
Více jak polovina objemu realizované poptávky v Brně byla uzavřena firmou s prodejem kosmetiky on-line. Následovaly společnosti z technologického sektoru.

Neobsazenost kanceláří v Brně

Na konci 1. pololetí 2023 bylo v Brně celkem 100 600 m² volných moderních kancelářských ploch. Míra neobsazenosti vzrostla na 14,6 %, což představuje nárůst o 1,16 procentních bodů ve srovnání s předchozím pololetím.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně zůstalo v první polovině roku 2023 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 16,00 – 16,50 eur za m² za měsíc.

„Současná situace na kancelářském trhu v Brně umožňuje nyní nájemcům dobrý výběr. Společnosti, kterým končí nájemní smlouva, mohou využít zajímavých podmínek v řadě kvalitních kancelářských projektů,” dodává Simon Orr, vedoucí kancelářského sektoru v CBRE Česká republika.

Ostrava

 • Ve výstavbě se nachází jedna kancelářská budova, dokončena bude letos
 • Neobsazenost ostravských kanceláří vzrostla na 7,8 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo stabilní

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na začátku prvního pololetí roku 2023 celkem 217 000 m². Přibližně 21 % z celkové nabídky je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech.
Během prvního pololetí 2023 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 19 800 m² kancelářské plochy a plánovaným dokončením v druhé polovině roku 2023.

Největší realizované transakce v Ostravě

Největší transakcí první poloviny roku 2023 byly dvě renegociace smlouvy společnosti z finančního sektoru Moneta v CTP Park Ostrava (6 500 m²), následována předpronájmem společností z výrobního sektoru Stora Enso v budově Organica (2 500 m²). Třetí největší transakcí byl nový nájem společnosti z IT sektoru Škoda Digital v budově CTP Park Ostrava (2 000 m²).

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí roku 2023 evidováno 16 900 m² volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti mírně stoupla oproti druhému pololetí 2022 o 70 bazických bodů na úroveň 7,8 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě se v prvním pololetí roku 2023 drželo stabilní na úrovni 14,00 – 14,50 eur za m² za měsíc.