H2 2022: Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za druhé pololetí roku 2022

Brno

 • V druhé polovině roku bylo v Brně dodáno na trh 33 000 m² kancelářských ploch
 • Tahouny poptávky byly výrobní firmy a společnosti ze sektoru IT
 • Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně vzrostla na 13,4 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo stabilní na úrovni 16,00 – 16,50 eur / m² / měsíc

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci druhého pololetí roku 2022 celkem 664 400 m². Budovy třídy A představovaly celkem 74 % celkové plochy, zbylých 26 % tvořily kanceláře třídy B.

Ve druhém pololetí roku 2022 byly dokončeny novostavby pěti kancelářských budov:

 • Brno Business Park E (13 200 m²)
 • Palác Trnitá (7 800 m²)
 • Čechyňská Factory Park (5 000 m²)
 • Titanium T (3 600 m²)
 • Titanium E (3 300 m²)

Aktuálně je ve výstavbě šest projektů s celkovou moderní kancelářskou plochou 69 600 m², z nichž největší jsou:

 • Centrum Šumavská II (13 000 m²)
 • Nová Zbrojovka D4 (12 000 m²)
 • Šumavská Tower A (11 600 m²)
 • Vlněna office park I (8 600 m²)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 34 700 m² mělo být dokončeno v roce 2023.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve druhém pololetí roku 2022 dosáhla 34 800 m², což představuje nárůst o 11,9 % v porovnání s předchozím pololetím a pokles o 10 % při meziročním srovnání. Téměř tři čtvrtiny objemu realizované poptávky v Brně uzavřely výrobní firmy a společnosti ze sektoru IT.

Největší transakcí druhé poloviny roku 2022 byla renegociace a expanze výrobní společnosti Atlas Copco v budově Spielberk Tower B (10 600 m²), následována novým pronájmem nezveřejněné společnosti v budově Zet.office (2 600 m²). Třetí největší transakcí byl nový pronájem společnosti Continental v budově Brno Business Pak E (1 400 m²).

Neobsazenost kanceláří v Brně

Na konci 2. pololetí 2022 bylo v Brně celkem 88 800 m² volných moderních kancelářských ploch. Míra neobsazenosti vzrostla na 13,4 %, což představuje nárůst o 3,3 procentní body ve srovnání s předchozím pololetím.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně zůstalo ve druhé polovině roku 2022 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 16,00 – 16,50 eur za m² za měsíc.

Na kancelářském trhu v Brně evidujeme stále silnou poptávku, i přesto, že neobsazenost aktuálně přesáhla 13 %. Vysoká neobsazenost byla na konci roku 2022 způsobena zejména nově dokončenou výstavbou kancelářských projektů. Tradičně je Brno domovem pro technologické a vývojářské společnosti. Zájem tohoto sektoru se potvrdil i během celého minulého roku. Kromě velkých nadnárodních společností, které se již na brněnském kancelářském trhu etablovaly, vnímáme zájem i od menších IT firem, které začínaly ve flexibilních kancelářských konceptech a nyní expandují do standardních kancelářských prostor. Největší poptávku evidujeme po plochách v rozmezí 500 – 1 000 m²,” dodává Marta Kadlecová, konzultantka z oddělení kancelářských pronájmů v JLL Česká republika.

Ostrava

 • Ve výstavbě se nachází jedna kancelářská budova, dokončena bude letos
 • Neobsazenost ostravských kanceláří vzrostla na 9,3 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné stouplo a reflektuje tlak na cenu u nové výstavby

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci druhého pololetí roku 2022 celkem 217 000 m². Přibližně 21 % z celkové nabídky je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech.

Během druhého pololetí 2022 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 20 600 m² kancelářské plochy a plánovaným dokončením v roce 2023.

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka (tj. včetně renegociací a podnájmů) dosáhla ve druhém pololetí roku 2022 celkem 4 600 m², což byl více než dvojnásobný nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nové pronájmy představovaly 98 % celkové poptávky.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí roku 2022 evidováno 20 200 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti vzrostla oproti prvnímu pololetí 2022 o 97 bazických bodů na úroveň 9,3 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě se ve druhém pololetí roku 2022 zvýšilo na úroveň 14,00 – 14,50 eur za m² za měsíc.